Thứ Ba, 19 tháng 8, 2008

Mạng lưới quảng cáo

Mạng lưới quảng cáo trực tuyến là gì?

Mạng lưới quảng cáo trực tuyến là một dịch vụ cho phép kết nối các trang web hay ứng dụng trực tuyến - nơi đăng tải các phương tiện quảng cáo với các nhà quảng cáo - người có nhu cầu đăng tải quảng cáo. Mạng lưới quảng cáo trực tuyến có thể bao gồm các trang web, blog, RSS feed, các ứng dụng gửi tin nhắn, email, công cụ tìm kiếm trực tuyến...
Để đăng được các quảng cáo trên nhiều trang web thì nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo phải liên hệ với các nhà xuất bản, người sở hữu trang web hay ứng dụng, trả phí cho họ để đặt các phương tiện quảng cáo của mình lên đó. Các phương tiện quảng cáo có thể là banner ad, text link, video...

Các bước thực hiện

Không có nhận xét nào: