Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2008

Xác định mục tiêu và lập kế hoạch

Tại sao phải xác định mục tiêu và lập kế hoạch?

Mục tiêu là những kết quả mà bạn mong muốn và nghĩ là mình sẽ đạt được với công việc hiện tại của mình.
Kế hoạch là các bước những công việc phải làm để đạt được mục tiêu mà bạn đã đề ra.
Việc đặt ra mục tiêu giúp ta có động lực để phấn đấu, cũng là cách để tự kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện sau mỗi giai đoạn. Việc lập ra kế hoạch giúp ta kiểm soát được công việc mình đang làm. Không có mục tiêu thì không biết phấn đấu vì cái gì, không có kế hoạch thì không biết mình làm gì và khi nào thì xong.

Xác định mục tiêu và lập kế hoạch như thế nào?

Mục tiêu phải đủ nhỏ để phù hợp với khả năng và để biết chắc mình sẽ thực hiện được nó, nhưng cũng phải đủ lớn để khích lệ mình thành công và để kết quả đạt được xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Cái mà bạn đặt mục tiêu phải trả lời cho câu hỏi: Đạt được gì? Trong bao lâu?
Kế hoạch phải tập trung vào những việc cần thiết để đạt được mục tiêu đang hướng tới và loại bỏ đi những việc làm dư thừa để tránh lãng phí thời gian. Công việc mà bạn lập kế hoạch phải trả lời cho câu hỏi: Làm việc gì? Khi nào phải xong?
Việc đặt mục tiêu và lập kế hoạch phải căn cứ vào khả năng và điều kiện thực tế của bạn.

Các công cụ trợ giúp

 • Công cụ trợ giúp cho việc quản lí dự án, kế hoạch (project management)
  • Ứng dụng offline (Từ khóa tìm kiếm: project management software)
   Microsoft Project (Mất phí)
   OpenProj (Miễn phí)
  • Ứng dụng online (Từ khóa tìm kiếm: online project management tool)
   Liquid Planner (Mất phí & Miễn phí)
 • Công cụ trợ giúp cho việc thể hiện ý tưởng (mind mapping)
  • Ứng dụng offline (Từ khóa tìm kiếm: mind mapping software)
   Mindjet MindManager (Mất phí)
   Free Mind (Miễn phí)
  • Ứng dụng online (Từ khóa tìm kiếm: online mind mapping tool)
   Mind Meister (Mất phí & Miễn phí)

Không có nhận xét nào: